nieruchomoscipodlaskie.pl

O mieszkanie będzie łatwiej

Nowelizacja ustawy o własności lokali przyspieszy proces notarialny i sądowy podczas wyodrębniania własności lokali.

Po wejściu w życie przepisów o Krajowym Zasobie Nieruchomości powstał problem natury prawnej w odniesieniu do budynków, które zostały wybudowane przed 1994 r. Pojawia się on w przypadku chęci wyodrębnienia w nich własności lokalu. Jak zakłada prawo ustawy o KZN, ustanowienie własności dla konkretnego mieszkania musi nastąpić według zasad widniejących w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także pozwolenia na budowę.

Tym samym wyodrębnienie własności nie byłoby możliwe, jeśli chodzi o lokale, które powstały przed 1994 r., gdyż wówczas pozwolenia na budowę nie były wydawane. W praktyce przepisy ustawy o KZN przyczyniały się do opóźnień w procesie wykupywania mieszkań w pochodzących z tego okresu budynkach gminnych oraz spółdzielniach mieszkaniowych.

Przyjęta podczas 67. posiedzenia Sejmu nowelizacja mówi, że warunki wyodrębnienia lokalu wynikające z prawa zapisanego w ustawie o KZN nie będą obejmowały nieruchomości, co do których pozwolenie na budowę wydano przed 1 stycznia 1995 r. bądź budynków powstałych przed tą datą.

Nowe przepisy mają za zadanie wyeliminowanie komplikacji prawnych, uniemożliwiających ustanawianie odrębnej własności lokali mieszkalnych. Aby znowelizowana ustawa zyskała moc prawną, musi zostać podpisana przez prezydenta.

KRN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *