nieruchomoscipodlaskie.pl

30 mln zł na rewitalizację w Dąbrowie Białostockiej

Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził kolejny lokalny program rewitalizacji. Tym razem dokument opracowała gmina Dąbrowa Białostocka, która chce odnowić najbardziej zdegradowane obszary.

Rewitalizacja obejmie sołectwa Grodziszczany, Grzebienie i Różanystok, a także samą Dąbrowę Białostocką i ulice: gen. Sulika, Armii Krajowej, Dworcową, Krzyżanowskiego, ks. Fordona, ks. Popiełuszki, Południową, Sikorskiego i Tuwima. Obszar ten to 1916,5 ha, czyli 7,66 proc. powierzchni gminy. Zamieszkuje go ponad 3 tys. osób, a więc nieco ponad 25 proc. wszystkich mieszkańców.

Gmina chce m.in. uporządkować przestrzeń wokół Sanktuarium Matki Bożej w Różanymstoku, przeprowadzić remont i termomodernizację budynku szkoły podstawowej oraz wybudować świetlicę w tej miejscowości. Z kolei w Dąbrowie Białostockiej planowany jest remont budynków komunalnych, remont infrastruktury na osiedlu przy ul. Sulika, renowacja i rozbudowa kina na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i izby regionalnej czy zagospodarowanie przestrzeni po dawnej żwirowni i utworzenie tam miejsca do wypoczynku.

Oprócz projektów inwestycyjnych, w lokalnym programie rewitalizacji znalazły się też projekty o charakterze społecznym, takie jak program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców czy szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszt projektów to ok. 30 mln zł. Środki na przygotowanie dokumentu zostały przyznane Dąbrowie Białostockiej w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Pomoc Techniczna.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *